Fundusz maltański
ECDP INVESTMENT SICAV P.L.C.

Fundusz inwestycyjny jest sprawdzoną formą lokowania i pomnażania kapitału. Pod względem formalnym podlega kontroli maltańskiej MFSA (The Malta Financial Services Authority) – odpowiednika polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Jest zatem oficjalną instytucją finansową państwa członkowskiego UE. Posiada profesjonalny zarząd i składa cykliczne raporty dla instytucji rządowych.

Jak to działa?

Inwestycja jest dokonywana za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, dzięki czemu klient ma pełną wiedzę i kontrolę nad funkcjonowaniem biznesu przy zapewnieniu wszelkich korzyści, jakie daje prawo maltańskie.

 

 

Korzyści:

 

  • Doskonałe rozwiązanie inwestycyjne dla deweloperów i branży nieruchomości
  • Preferencyjna stawka podatku od zysków z inwestycji za pośrednictwem funduszu
  • Bezpieczne lokowanie kapitału
  • Formalności ograniczone do minimum
  • Minimalne obowiązki dywersyfikacyjne

2.5 mln euro

minimalna wartość inwestycji

10 tys. euro

minimalny wkład inwestorski

10 %

maksymalny poziom lokowania kapitału w jedną inwestycję

Zapraszamy do kontaktu

ECDP Investment Fund

62 Triq San Silvestru
Office 4
MST3705 Mosta, Malta

tel.: +48 22 202 69 50
(doradca w Warszawie)