O funduszu

ECDP INVESTMENT SICAV P.L.C.

Fundusz maltański ECDP INVESTMENT SICAV P.L.C.

Fundusz inwestycyjny jest sprawdzoną formą lokowania i pomnażania kapitału. Pod względem formalnym podlega kontroli maltańskiej MFSA (The Malta Financial Services Authority) – odpowiednika polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Jest zatem oficjalną instytucją finansową państwa członkowskiego UE. Posiada profesjonalny zarząd i składa cykliczne raporty dla instytucji rządowych.

 

2.5 mln zł

minimalna wartość inwestycji

10 tys. euro

minimalny wkład inwestorski

10 %

maksymalny poziom lokowania kapitału w jedną inwestycję

Jak to działa?

Inwestycja jest dokonywana za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, dzięki czemu klient ma pełną wiedzę i kontrolę nad funkcjonowaniem biznesu przy zapewnieniu wszelkich korzyści, jakie daje prawo maltańskie.

1

Polski przedsiębiorca przygotowuje inwestycję w nieruchomość lub nieruchomości położone na terenie Polski.

2

Nabywa jednostki w subfunduszu lub tworzy własny fundusz inwestycyjny na Malcie.

3

Fundusz ten nabywa daną nieruchomość, a klient korzysta z preferencji podatkowej funduszu.

4

Ten model można wykorzystać do nabycia jednej lub wielu nieruchomości. Z uwagi na koszty organizacyjne sugeruje się, aby początkowa wartość inwestycji wynosiła minimum 10 mln zł.

Korzyści:

  • Doskonałe rozwiązanie inwestycyjne dla deweloperów i branży nieruchomości
  • Preferencyjna stawka podatku od zysków z inwestycji za pośrednictwem funduszu
  • Bezpieczne lokowanie kapitału
  • Formalności ograniczone do minimum
  • Minimalne obowiązki dywersyfikacyjne

Własny fundusz inwestycyjny

Zapewnia pełną kontrolę nad finansami, pozwala również na prowadzenie działań, które nie mogą być prowadzone w ramach subfunduszu. Wiąże się ze skomplikowaną procedurą rejestracyjną, w pełni jednak obsługiwaną przez ECDP.

Subfundusz

Zapewnia pełną kontrolę nad finansami, jest możliwy do uruchomienia szybciej, bez większych ograniczeń biurokratycznych. Wyzwaniem może być jednak możliwość szybkiego dostosowania inwestycji do zmiennego rynku.

Struktura

Zapraszamy do kontaktu

ECDP Investment Fund

62 Triq San Silvestru
Office 4
MST3705 Mosta, Malta

tel.: +48 22 202 69 50
(doradca w Warszawie)