Opodatkowanie

ECDP INVESTMENT SICAV P.L.C.

Jak przystąpić do funduszu?

W ramach funduszu parasolowego ECDP INVESTMENT SICAV P.L.C. może powstać wiele Subfunduszy. Dla każdego Inwestora możliwe jest założenie osobnego Subfunduszu, który będzie miał wyodrębniony majątek, przypisany tylko do niego. Daje to inwestorowi bezpieczeństwo aktywów będących pod danym Subfunduszem oraz preferencje podatkowe.

 

Subfundusz, jak i jego majątek, jest wyodrębniony od pozostałych Subfunduszy a także niezależny od praw i zobowiązań związanych z majątkiem pozostałych Subfunduszy.

 

Subfundusz emituje określoną serię tytułów uczestnictwa, które są przypisane do tego konkretnego Subfunduszu. W zamian za tytuły uczestnictwa Inwestor wnosi wkład inwestycyjny w formie pieniężnej bądź niepieniężnej.

 

Wykorzystywanie Subfunduszu daje inwestorom możliwość partycypowania w zyskach wypracowanych jedynie przez ten konkretny Subfundusz.

 

Podatek dochodowy od zysków przy inwestycji za pośrednictwem funduszu parasolowego ECDP INVESTMENT SICAV P.L.C. będzie wyliczany na preferencyjnych warunkach.

Fundusz maltański
ECDP INVESTMENT SICAV P.L.C.

Zapraszamy do kontaktu

ECDP Investment Fund

62 Triq San Silvestru
Office 4
MST3705 Mosta, Malta

tel.: +48 22 202 69 50
(doradca w Warszawie)