Załóż fundusz

ECDP INVESTMENT SICAV P.L.C.

Jak to działa?

Inwestycja jest dokonywana za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, dzięki czemu klient ma pełną wiedzę i kontrolę nad funkcjonowaniem biznesu przy zapewnieniu wszelkich korzyści, jakie daje prawo maltańskie.

1

Polski przedsiębiorca przygotowuje inwestycję w nieruchomość lub nieruchomości położone na terenie Polski.

2

Nabywa jednostki w subfunduszu lub tworzy własny fundusz inwestycyjny na Malcie.

3

Fundusz ten nabywa daną nieruchomość, a klient korzysta z preferencji podatkowej funduszu.

4

Ten model można wykorzystać do nabycia jednej lub wielu nieruchomości. Z uwagi na koszty organizacyjne sugeruje się, aby początkowa wartość inwestycji wynosiła minimum 10 mln zł.

Struktura

Zapraszamy do kontaktu

ECDP Investment Fund

62 Triq San Silvestru
Office 4
MST3705 Mosta, Malta

tel.: +48 22 202 69 50
(doradca w Warszawie)